.::روزی روزگاری، اینجانب!::. من بی اخطار، بی محاکمه، اعدام شدم. عادلانه نیست،‌ اما دیگه دست من نیست. من علیرضام،‌ پسری که بدون اون،‌ دیگه نیست. tag:http://im-alireza.mihanblog.com 2019-08-26T02:21:41+01:00 mihanblog.com